HARMONOGRAM III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWO”

6 czerwca 2013 r.


Godz. 10:30 Uroczyste rozpoczęcie konkursu.

Godz. 10:45–11:15 Test kwalifikacyjny sprawdzający znajomość związków frazeologicznych, poprawność ortograficzną, gramatyczną, stylistyczną, interpunkcyjną.

Godz. 11:15 – 11:30 Poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

Godz. 11:40–12:00 Ogłoszenie wyników, rozpoczęcie I etapu finału konkursu (15 uczniów) oraz zadanie dla publiczności.

Godz. 12:00 - 12:10 Występ uczniów SP 46.

Godz. 12:10 - 12:30 Rozpoczęcie II etapu finału konkursu (10 uczniów) oraz zadanie dla publiczności.

Godz. 12: 30 – 12: 40 Występ uczniów SP 46.

Godz. 12: 40 – 13: 10 WIELKI FINAŁ (5 uczniów)

Godz. 13:10 -13:20 Występ uczniów SP 46

Godz. 13:30 - 14:00 Zakończenie konkursu - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, podziękowań.

fot. D. Reus