Oferta dla uczniów klas pierwszych

fot. D. Reus
fot. D. Reus

Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8:00


Uczniowie wszystkie lekcje mają w swoich klasach.


Pierwsze piętro jest tylko do dyspozycji klas I – III.


Od pierwszej klasy proponujemy zajęcia na nowo wyremontowanym basenie.


Dodatkowo koła pozalekcyjne:

„Zaczarowana kredka”

„Zabawa z nauką”

„ Małe formy dramowe”

„ ABC komputera”

„Wesołe nutki”


Wspomaganie procesu dydaktyczno – wychowawczego:

Rewalidacja

Zespoły wyrównawcze

Terapia pedagogiczna

Logopedia

Gimnastyka korekcyjna


Gabinety specjalistyczne:

terapia Tomatisa,

polisensoryczny,

logopedyczny,

psychoedukacyjny.


Świetlica 6:30- 17:00


Obiady


Pielęgniarka 

 

Oferta dla uczniów klas "0"

fot. R. Kowalska
fot. R. Kowalska

Pobyt dziecka od 8:00 – 16:00 (bezpłatnie)


Wyznaczone pomieszczenia dla oddziału zerowego: 

sala do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

pomieszczenie socjalne,

szatnia,

hol,

salka korekcyjna.

 

Realizacja zajęć między  8:00 – 13:00: 

zabawy dowolne,

śniadanie,

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

(zabawy językowe, matematyczne, plastyczne, ruchowe, logopedyczne, wycieczki, zabawy dowolne)

religia,

obiad.


Zajęcia między 13:00 – 16:00:

praca w małych grupach

praca indywidualna

zajęcia dowolne

zabawy ruchowe na świeżym powietrzu


Dzieci biorą czynny udział w życiu szkoły:

konkursy

imprezy okolicznościowe

zabawa karnawałowa

teatrzyki szkolne


Wspomaganie rozwoju dzieci:

zajęcia  w oparciu o indywidualne potrzeby dziecka

 

opracowanie: wicedyrektor Barbara Marszałek