Dokument
Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.
4907.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Dokument
Harmonogram Gimnazja.pdf
Adobe Acrobat Document 34.5 KB
Dokument
ZASADY I KRYTERIA DO GIMNAZJÓW.pdf
Adobe Acrobat Document 90.6 KB
Dokument
Harmonogram sprawdzianów w oddz. dwujęzy
Adobe Acrobat Document 32.5 KB
Dokument
Harmonogram prob sprawnosciowych do klas
Adobe Acrobat Document 33.9 KB
deklaracja do klas dwujezycznych.doc
Microsoft Word Document 22.0 KB
deklaracja do klas sportowych.doc
Microsoft Word Document 23.5 KB