Zadania dodatkowe dla uczniów kl. V-VI

Obejrzyj filmik i narysuj (kartka A4) wybrany sposób przedstawiania tajemnicy Boga Trójjedynego.

Obejrzyj filmik i napisz dlaczego nie ma sprzeczności między religią a nauką.

Zadanie dla kl. V-VI

Tam, gdzie kroczą święci - film

     Na podstawie filmu "Tam, gdzie kroczą święci" oraz książki "Święty i diabeł" (czytanej na katechezie) napisz wypracowanie na temat: "To, co fascynuje mnie w św. Janie Marii Vianney'u".

Za wykonanie zadania można otrzymać ocenę celującą!